Doodgezwegen…

Temidden van alle (en terechte) zorgen om onze veiligheid tegen het virus, en temidden van alle kostbare voorbeelden van zorg voor elkaar,is het tegelijk verschrikkelijk om van dit nieuws kennis te moeten nemen: Vele vluchtelingen, waaronder veel kinderen, wier lot bezegeld lijkt, als er niets gebeurt.Lees dit artikel...
Continue reading »

Kaartjesactie zorgwereld enthousiast opgepakt in media

Niet alleen op social media, maar ook in diverse andere media is de actie om een kaartje te sturen naar de zorgwereld enthousiast opgepakt. Hieronder een kort overzicht: Lokale/regionale media: Op 16 maart berichtte De Meppeler Courant aldus.Op 17 maart berichtte De Dalfser Marskramer aldus (p.10).Op 17 maart...
Continue reading »

Even doen!

Laten we dit met z’n allen doen: een kaartje naar een ziekenhuis of zorginstelling in je buurt. Dan staat er in no-time een ‘bemoedigingsbord’ bij de personeelsingang of kantine. Een hart onder de riem vanuit de samenleving voor wie het verdient en nodig heeft! Delen graag! En op...
Continue reading »

Petitie voor vluchtelingenkinderen

Vanmorgen werd de korte dienst uitgezonden, waarin ds. De Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk voorging. In zijn meditatie riep hij kerken op om bij de overheden aan te dringen op hulp aan de meest kwetsbaren: de kinderen zonder enige helper in de kampen op de Griekse...
Continue reading »

Hamst-eren of naaste-eren?

Corona heeft ons als samenleving in zijn greep.We ervaren met de dag meer hoe ongrijpbaar, bedreigend dit virus is.Als een reactie hierop zijn velen gaan ”hamsteren”.Misschien wel om zo het gevoel te hebben nog íets te kunnen doen in deze situatie.Om voorbereid te zijn op wat mogelijk komen...
Continue reading »

Zijn wij er nú?!

Nu ik dit schrijf speelt zich een enorme tragedie af op de Griekse eilanden.Medemensen, met wie gesold wordt, en over wier rug een machtsspel wordt gespeeld.Het is in- en in-verdrietig om te zien wie hier het slachtoffer van zijn: vele vluchtelingen, onder wie ook nog eens een groot...
Continue reading »

Wat is de betekenis van ”Israël nú” voor mij?

Vanuit het tijdschrift Israël & de Kerk werd mij gevraagd om te vertellen wat ”Israël nú” voor mij betekent. Ik heb geprobeerd deze vraag te beantwoorden vanuit mijn blikveld als ”goj”, niet-Jood, als een mens uit de vele volkeren. Door hier te klikken leest u wat bij mij...
Continue reading »

Een lied van verlangen en hoop

Ik wil met u stilstaan bij het prachtige lied dat de Israëlische zangeres Nasrin Kalbi schreef: ”Mijn hart is bij jou’‘. Het bijzondere is dat deze bekende zangeres, die tot de Arabische Israëlieten behoort, dit lied bewust in in Arabische stijl zingt. Maar voor wie goed luistert blijkt...
Continue reading »

Wie waren de wijzen uit het Oosten?

Het is weer Driekoningen. In veel kerken wordt gelezen over de ”wijzen uit het Oosten”. Maar wie waren zij?In de Nieuwe Bijbel Vertaling worden zij geen ”wijzen”, maar ”magoi” genoemd. Daarin zit het woord ”magiërs”. Een verwijzing naar mensen met buitengewone kennis. Ik neem u mee naar een...
Continue reading »

De engelen

In de tijd van Advent en Kerst horen we veel over engelen.Wie zijn zij, en wat is hun rol en taak?En zijn ze er ook nu nog? Hierover hebben we nagedacht in de thematische avonddienst van afgelopen zondag.Ik heb het zo kort mogelijk getracht weer te geven hieronder:...
Continue reading »