Het boek

Het ogenblik De stille kast bevatde vele boekengeduldigwachtend op ‘t ogenblik de blik van ogen rustend opde letters van hun achterzijde. Enkel die zijde tonen zij;de mens hun rug toekerendhun wezen bovendien bedektonder de cover. Hetgeen geschreven isgeeft zich niet zomaar prijs. Als echter op een goed moment,een...
Continue reading »

Barts Bijbel Blog heeft nieuwe domeinnaam

Sinds 2012 houd ik – naast deze homepage barttrouwborst.nl – een blog bij, waarop ik mijn bijbeluitleg weergeef bij de preekvoorbereidingen.Inmiddels is het een behoorlijk archief geworden. De naam van dit blog is: Barts Bijbel Blog.Mooi allitererend, echter de domeinnaam was altijd vrij omslachtig: dstrouwborst.wordpress.com. Dat is nu...
Continue reading »

Een nieuwe 40dagentijd: Heb lief en vertrouw!

Met Pasen zijn we een nieuwe 40dagentijd ingegaan.Op weg naar Hemelvaart(en daarna, opnieuw 10 dagen verder, naar Pinksteren, de 50e dag na Pasen). Met de exodus, de uittocht uit Egypte, was geen eíndpunt bereikt,maar was de weg pas goed begonnen.Nog zeker 40 jaar door de woestijn… Dat merken...
Continue reading »

De weg naar Pasen in woord en beeld

Op de weg naar Pasen hebben we diverse malen stilgestaan bij de Bijbelse vertellingen. Hier kunt u de drie overdenkingen lezen, die ik schreef bij: Goede VrijdagStille ZaterdagPasen Daarin is ook aandacht voor een aantal kostbare verbanden tussen de verhalen uit Exodus en Matteüs, die we lazen. Ook...
Continue reading »

Kerkdienst op Palmpasen

Hieronder vindt u de liturgie en de preek van de kerkdienstdie – zonder kerkgangers – gehouden werd op zondag 5 april 2020in de Maranathakerk te Nieuwleusen. De liederen kunt u beluisteren en, desgewenst, meezingen.De schriftlezingen kunt u in uw eigen Bijbel opzoeken en meelezen.De preek kunt u aanklikken...
Continue reading »

De ontwakende lente

Ondanks de vele zorgen die steeds meer uit lijken te groeien, groeit er gelukkig ook nog wat anders. Daar mogen we ook oog voor blijven houden, misschien wel als een tegenwicht tegen alles wat nu zo drukt. In een rondje door de achtertuin en het Palthebos heb ik...
Continue reading »

Als de stroom geen overvloed meer brengt.

Zondag 22 maart lezen we, in zeer bijzondere omstandigheden, verder uit wat het leesrooster ons aanreikt.Ditmaal is Exodus 7:14-25 aan de orde. Het verhaal over de eerste plaag: de Nijl, waarvan het water in bloed verandert.Juist vandaag blijkt hoe bijzonder actueel de Bijbel kan zijn, ook als je...
Continue reading »

Doodgezwegen…

Temidden van alle (en terechte) zorgen om onze veiligheid tegen het virus, en temidden van alle kostbare voorbeelden van zorg voor elkaar,is het tegelijk verschrikkelijk om van dit nieuws kennis te moeten nemen: Vele vluchtelingen, waaronder veel kinderen, wier lot bezegeld lijkt, als er niets gebeurt.Lees dit artikel...
Continue reading »

Kaartjesactie zorgwereld enthousiast opgepakt in media

Niet alleen op social media, maar ook in diverse andere media is de actie om een kaartje te sturen naar de zorgwereld enthousiast opgepakt. Hieronder een kort overzicht: Lokale/regionale media: Op 16 maart berichtte De Meppeler Courant aldus.Op 17 maart berichtte De Dalfser Marskramer aldus (p.10).Op 17 maart...
Continue reading »

Even doen!

Laten we dit met z’n allen doen: een kaartje naar een ziekenhuis of zorginstelling in je buurt. Dan staat er in no-time een ‘bemoedigingsbord’ bij de personeelsingang of kantine. Een hart onder de riem vanuit de samenleving voor wie het verdient en nodig heeft! Delen graag! En op...
Continue reading »