Home » Eerstegraads lerarenopleiding Godsdienst | Utrecht 2000

Eerstegraads lerarenopleiding Godsdienst | Utrecht 2000

In het jaar 2000, toen de studie Theologie afgerond was, heb ik de (eerstegraads)bevoegdheid behaald om op alle niveau’s in het Voortgezet Onderwijs les te geven in het vak Godsdienst. Dit diploma is behaald aan het Ivlos (Interfacultair Instituut Voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden) te Utrecht. Hoewel ik als predikant niet voor de klas sta, komen de aangeleerde vaardigheden toch goed van pas. Naast ”herder” ben en blijf je immers ook ”leraar”.

Geef een reactie