Home » Uncategorized » Studie over de profeten op het joodse en christelijke leesrooster

Studie over de profeten op het joodse en christelijke leesrooster

Na de nodige tijd van noeste arbeid meld ik met een zeker genoegen dat als vrucht van mijn studieverlof verscheen:
De profeten ter sprake in synagoge en kerk – een commentaar bij het synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster.

Dit boek vormt de neerslag van een integrale gang door beide genoemde leesroosters. Niet alleen is bij iedere sabbat, zondag en feestdag een korte uitleg/beschouwing geschreven, maar ook probeert dit boek lijnen en verbanden te signaleren, zowel tussen de diverse lezingen op een rustdag zelf, alsook tussen het synagogale leesrooster en het gemeenschappelijk leesrooster van de kerk. Met daarbij als leidraad de profetische lezingen, die zowel in de synagoge als de kerk een geheel eigen plaats hebben. Hoe komen die ter sprake, en wat is de inhoud van hun spreken?

Al was het een zaak van lange adem, het was enorm waardevol om deze exercitie te maken; het gaf me veel nieuwe inzichten, niet alleen per zondag (wat de verbanden tussen de lezingen betreft), alsook wat betreft de rode draden in het leesrooster en de verbanden met de lezingen van de synagoge. Met nieuwe waardering en bewustwording bij het leesrooster!

En omdat die inzichten mijns inziens het delen waard zijn, ligt hier nu dit boek; naar ik bescheiden hoop een waardevol commentaar bij het leesrooster en als zodanig zeker geschikt als naslagwerk.

Op de site van onze classispredikant is er inmiddels een uitgebreide beschouwing bij dit boek te vinden: https://www.klaasvanderkamp.nl/…/leesrooster-synagoge…

Mocht u belangstelling voor dit boek hebben, denk dan in deze coronatijd aan uw plaatselijke boekhandelaar!

Voor meer informatie: uitgeverij Sifron.