Home » 2015 » april

Oude Testament geen gezag volgens Duitse professor

Volgens prof.dr. Notger Slenczka uit Berlijn heeft het Oude Testament geen gezag meer voor de kerk (zie dit artikel). Hiermee is een oude periode uit de kerkgeschiedenis, waarin Marcion het Oude Testament goeddeels wilde schrappen, weer aktueel. Uit de uitspraken van de professor blijken volgens mij twee dingen:...
Continue reading »

Vernieuwing in de PKN

Deze week bleek uit een enquete dat veel leden van de Protestantse Kerk in Nederland vernieuwingsgezind zijn. Nu is ‘vernieuwing’ een bijzonder woord: in de Bijbel heeft het zowel een conservatieve als progressieve lading. Als het bijvoorbeeld gaat over de ‘vernieuwing’ van het verbond met Israel, dan gaat...
Continue reading »