Op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pinksteren deel ik – via bijgaande foto – graag een bladzijde uit mijn boek: De Profeten ter sprake in synagoge en kerk – Een commentaar bij het synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster. In dit boek worden per zondag de aan de orde zijnde...
Continue reading »

De dauw van Hemelvaartsdag

Vroeger gingen we, in de gemeente waarin ik ben opgegroeid, op Hemelvaartsdag altijd dauwtrappen.Met daarna een heerlijk ontbijt in het koor van de kerk, voordat de dienst werd gehouden.Juist op Hemelvaartsdag genoot je zo altijd extra intens van de prachtige aarde, veelal in de bloeiende meimaand. De viooltjes...
Continue reading »

Hemel en aarde verbonden

Gedachten bij Hemelvaart en Pinksteren vanuit Genesis en Openbaring In deze meditatie wil ik proberen iets te zeggen over de hemelvaart van de Here Jezus en de gave van de Heilige Geest aan de hand van het scheppingsverhaal uit Genesis en het toekomstvisioen van Openbaring. Aan het begin...
Continue reading »

Wat is waarheid?

Toen ik, tot diep in de nacht, het ontluisterende debat op het Binnenhof rond ‘functie elders’ volgde, realiseerde ik me opeens met een zekere schok dat dit alles plaatsvond in de nacht van Witte Donderdag op Goede Vrijdag. Zonder uiteraard al te zeer te willen en kunnen vergelijken,...
Continue reading »

Dienst op Betuwse bodem

Afgelopen zondag, 14 maart 2021, vervulde ik een preekbeurt in het Betuwse Buren. De St. Lambertuskerk met zijn prachtige Bätz-orgel is mij vertrouwd en lief, aangezien ik in deze streek mijn jeugd heb doorgebracht. En het blijft bijzonder om de dienst te leiden, terwijl mijn moeder, die daar...
Continue reading »

IJskapel in pastorietuin

Samen met de kinderen bouwden we, na de indrukwekkende en ijzige sneeuwjacht van afgelopen weekend, in onze achtertuin een prachtig sneeuwhuis. De kinderen noemen het een iglo; ik zie er – hoe kan het ook anders – een ijskapel in, en heb hem bescheiden als zodanig ingericht. Prachtig,...
Continue reading »