”Israel en de kerk” vernieuwd

Het magazine Israel en de kerk heeft een nieuwe en verfrissende layout gekregen. Naast deze uiterlijke hervorming gaat ook de inhoud over de vraag in hoeverre de kerk hervormd zou moeten worden in haar theologie en houding ten opzichte van Israel. Boeiende artikelen en een lezenswaardig gesprek met...
Continue reading »

Joodse visie op de omgang met vluchtelingen

Rabbijn mr.drs. R. Evers geeft vanuit een paar belangrijke bronaders van de Europese cultuur en samenleving (de Bijbel en de Joodse traditie) een aantal lezenswaardige richtlijnen voor de actualiteit van de vluchtelingen, en de wijze waarop een goede weg hierin gevonden kan worden. Door hier te klikken kunt...
Continue reading »

Materialen Israelzondag 4 oktober

Op 4 oktober is het Israelzondag. Vanuit 3 verschillende invalshoeken wordt er materiaal aangeboden, dat wil helpen om deze zondag vorm en inhoud te geven. Klik hier voor het materiaal van de Protestantse Kerk. Klik hier voor het materiaal van het Centrum voor Israel Studies. Klik hier voor...
Continue reading »

Wie mag er mee naar engelland varen?

Witte zwanen, zwarte zwanen wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Laat doorgaan laat doorgaan wie achter is moet voorgaan! Dit bekende liedje heeft tegenwoordig helaas een maar al te schrijnende...
Continue reading »

Bij een nieuw begin

Min of meer toevallig stuitte ik op deze een paar jaar terug geschreven column voor de Meppeler Courant. Hoewel elektrische fietsen inmiddels veel bekender zijn in het straatbeeld, is de inhoud nog behoorlijk aktueel: voor mijzelf en wellicht meerdere lezers een stimulans om weer met frisse moed en...
Continue reading »

Nieuw verschenen: dagboek bij Exodus

Op 24 juli jl. verscheen een nieuw dagboek in de serie ‘dagboeken bij de Bijbel‘. Het betreft: Exodus – een bijbels dagboek. Dit bijbels dagboek behandelt het complete bijbelboek Exodus. Gedurende elf weken reist de lezer langs alle verhalen: van de slavernij in Egypte, de tien plagen en...
Continue reading »

Serie: dagboeken bij de Bijbel

De vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) vormen het hart en de grondslag van de Bijbel. In een notedop vinden we hier reeds de meest wezenlijke zaken en thema’s die in heel het verdere van de Bijbel een belangrijke rol spelen. Om dit alles...
Continue reading »

Zin in Schouwen

Voor wie op vakantie gaat naar Schouwen-Duiveland is er een prachtig magazine, uitgegeven door de organisatie Windkracht-8. Dit is een samenwerkingsverband tussen de zeven kerken in de Westhoek van Schouwen. Met artikelen over eilandelijke natuur en vogels, de vakantiedokter, een boer, schilder, dirigent, karakteristieke dorpspredikant, een kerkenpad en...
Continue reading »

Geen vaste Paasdatum

Onlangs werd (niet voor het eerst in de geschiedenis overigens) geopperd om een vaste datum (op de zonnekalender) voor Pasen te kiezen, vergelijkbaar met het Kerstfeest dat ook op een vaste datum valt. Dit onder andere vanwege praktische en wellicht ook economische redenen, en vanuit een stuk oecumene...
Continue reading »