Home » 2021 » mei

Op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pinksteren deel ik – via bijgaande foto – graag een bladzijde uit mijn boek: De Profeten ter sprake in synagoge en kerk – Een commentaar bij het synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster. In dit boek worden per zondag de aan de orde zijnde...
Continue reading »

De dauw van Hemelvaartsdag

Vroeger gingen we, in de gemeente waarin ik ben opgegroeid, op Hemelvaartsdag altijd dauwtrappen.Met daarna een heerlijk ontbijt in het koor van de kerk, voordat de dienst werd gehouden.Juist op Hemelvaartsdag genoot je zo altijd extra intens van de prachtige aarde, veelal in de bloeiende meimaand. De viooltjes...
Continue reading »

Hemel en aarde verbonden

Gedachten bij Hemelvaart en Pinksteren vanuit Genesis en Openbaring In deze meditatie wil ik proberen iets te zeggen over de hemelvaart van de Here Jezus en de gave van de Heilige Geest aan de hand van het scheppingsverhaal uit Genesis en het toekomstvisioen van Openbaring. Aan het begin...
Continue reading »