Home » Uncategorized » Voorbereiding Israëlzondag 2020 | Deuteronomium 30:11-20

Voorbereiding Israëlzondag 2020 | Deuteronomium 30:11-20

Ter voorbereiding op de Israëlzondag, die op zondag 4 oktober 2020 gehouden zal worden, was er op maandag 7 september door de Provinciale Comissie Kerk & Israël Overijssel-Flevoland een voorbereidende bijeenkomst georganiseerd in de Protestantse Ichthuskerk te Lemele.
De avond werd uitgezonden middels een livestream, die ook terug te zien is.

Ds. Bart Gijsbertsen en ondergetekende (ds. Bart Trouwborst) verzorgden inleidingen bij de tekst van Deuteronomium 30:11-20.

De inleiding van ds. Bart Gijsbertsen (een beschrijving van de context van het bijbelgedeelte) leest u hier.
De inleiding van ds. Bart Trouwborst (een vers voor vers exegese mede vanuit Joodse bronnen) leest u hier.

De beeldopname van de beschrijving van de context van Deuteronomium 30 door ds. Gijsbertsen vindt u hier (deze opname begint met de opening van de avond door ds. Leon Eigenhuis):

De beeldopname van de uitleg van Deuteronomium 30:11-20 door ds. Trouwborst vindt u hier:

Het interieur van de Ichthuskerk te Lemele, destijds de eerste gemeente van de latere prof.dr. H. Berkhof. Tijdens zijn predikantschap werden er gedurende de bezettingsjaren, ongeveer op de plaats waar nu de schildering zich bevindt, onderduikers verborgen gehouden.