Home » 2020 » augustus

Weer even terug

De zon staat deze sabbatmiddag hoog aan de hemel. Ik zit in de tuin van mijn bed & breakfast aan het Allenby Square in het kleine Jeruzalemse wijkje Romema. Het hete weer van deze julimaand van het jaar 2011 maakt dat er geen sabbatsgebod nodig is; alles komt...
Continue reading

Schoonheid en ouderdom

De afgelopen dagen maakte ik driemaal een foto van dezelfde roos. Deze beelden roepen vragen op.Hoe denken wij eigenlijk over schoonheid en bloei?Doel in zichzelf, dat voor altijd behouden moet blijven?En hoe staan we tegenover ouderdom?Een liefst te vermijden periode van aftakeling?Of juist ook doel: een tijd van...
Continue reading