Home » Uncategorized » Gewelddadige goden, een geweldige God – over geweld in Edda en Tora

Gewelddadige goden, een geweldige God – over geweld in Edda en Tora

0001Voor het blad Israël en de Kerk schreef ik bijgaand artikel: Gewelddadige goden, een geweldige God.

Met Kerst zingen we: ‘vrede op aarde’.
Maar tegelijk is er nog steeds zoveel geweld; ook in de Bijbel neemt dit een plaats in.
Hoe zit dat dan? Is de Bijbel een gewelddadig boek?

Ik vond het boeiend om te kijken hoe het was vóórdat Jodendom en christendom in onze contreien hun intrede deden.
Hoe zat het toen met geweld?
Wat lezen we daarover in de geschriften van de Germaanse godsdienst (de Edda)?

En hoe verhouden de Edda en de Tora (het Oude Testament) zich dan tot elkaar?

U leest mijn bevindingen hier.