Home » 2017 » september

De kerk herschapen

Zowel op weg naar de Israëlzondag als naar de Reformatieherdenking, heb ik onlangs een overdenking geschreven in ons Nieuwleusens kerkblad. Deze meditatie gaat over de bittere noodzaak van een voortdurende hervorming (of beter: herschepping) van de kerk: dat deze oog krijgt (of houdt) voor zijn wortel: Israël. Aan...
Continue reading

Hendrik vertelt van Toendertied

Deze week verscheen een uniek boekwerk, verzorgd en uitgegeven door de Historische Vereniging Nijluus’n van Vrogger. In dit boek vertelt de 97-jarige Hendrik Schoemaker zijn levensverhaal. Daarnaast toont het ook de prachtige stukken, die door deze markante houtbewerker gemaakt zijn. Ook onze kerkelijke gemeente heeft veel aan Hendrik...
Continue reading

TV-uitzending over de Reformatie in Salland

Bij de regionale zender Vechtdal Leeft neem ik in een tweetal afleveringen de kijker mee naar de Moderne Devotie en Reformatie in onze Overijsselse streken rond Nieuwleusen, Dalfsen, Zwolle en Windesheim: Aflevering 1 – de Moderne Devotie Aflevering 2 – de Reformatie
Continue reading

Beeldenstormers

In de aanloop naar de Reformatieherdenking hebben wij als plaatselijke predikanten de ruimte gekregen voor het schrijven van een aantal columns in de lokale media. Zo zijn wij een serie gestart in de Dalfser Marskramer, onder de titel: ‘Beeldenstormers’. De eerste bijdrage van mijn hand vindt u hier.
Continue reading