Home » 2016 » januari

Unieke maankalender niet loslaten

Van de hand van dr. H. Vreekamp verscheen een zeer lezenswaardig artikel, betreffende de discussie of Pasen al dan niet op een vaste datum moet worden gevierd. Mij dunkt dat zijn argumentatie helder aantoont dat een vaste Paasdatum niet denkbaar zou moeten zijn. Lees hier het artikel, dat...
Continue reading