Home » 2016 » januari

Unieke maankalender niet loslaten

Van de hand van dr. H. Vreekamp verscheen een zeer lezenswaardig artikel, betreffende de discussie of Pasen al dan niet op een vaste datum moet worden gevierd. Mij dunkt dat zijn argumentatie helder aantoont dat een vaste Paasdatum niet denkbaar zou moeten zijn. Lees hier het artikel, dat...
Continue reading »

Midwinterhoorn – de Sallandse sjofar

Vandaag, nieuwjaarsdag, legde ik tijdens een wandeling deze midwinterhoornblazer vast, temidden van het prachtige landschap van de Lemelerberg (Ov.). Het geluid droeg ver en klonk prachtig helder. Achter de mist viel, dankzij het heuvelachtige landschap, zelfs een echo waar te nemen van de indringende klanken van het oeroude...
Continue reading »