Home » 2016 » maart

Bach en Cruijff: frappante overeenkomsten

Deze week was een bijzondere. Op 21 maart herdachten we de geboortedag van Johann Sebastian Bach. Op 24 maart vernamen we van de sterfdag van Johan Cruijff Twee mannen, die op de foto op gelijke wijze de wereld inkijken. Twee mannen die – elk op eigen wijze –...
Continue reading »

Twee reakties n.a.v. ‘God in Nederland’

Het rapport ‘God in Nederland – 1966-2015’ is inmiddels veelbesproken. In de veelheid van geluiden vielen mij twee stemmen op, die het zeker waard zijn gehoord te worden. Allereerst die van dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Vervolgens een raak artikel uit de Volkskrant...
Continue reading »

Paasmeditatie: De Tabernakel als Paastent

Op weg naar Pasen is er in onze Hervormde gemeente te Nieuwleusen gelezen en gepreekt uit de Hebreeënbrief. Gaandeweg begonnen mij verbanden op te vallen tussen de tabernakel en het feest van Pesach/Pasen. De huidige synagoges en kerken weerspiegelen in hun interieur en kernactiviteit de kern hiervan nog...
Continue reading »

Dóórtellen na Pasen!

In een serie van twee artikelen in het blad ‘Woord & Dienst’ (Opiniërend magazine voor Protestants Nederland, jg. 65, nr.3 (maart) en 5 (mei) 2016, p.30/31) pleit ik er in de artikelen genaamd ‘Uitgeteld na 40 dagen?‘ voor om, wanneer de veertigdagentijd ten einde is, niet op te...
Continue reading »

Postuum verschenen boek Henk Vreekamp: Het jaar van Vivaldi

Vandaag werd tijdens het slot van de uitvaartdienst van de op 29 februari jl. plotseling overleden theoloog, oud-predikant en schrijver dr. Henk Vreekamp, postuum diens laatste werk gepresenteerd: Het jaar van Vivaldi – hemel en aarde in onze seizoenen. Een indrukwekkende gebeurtenis. Dit boek handelt, zoals de titel...
Continue reading »