Home » 2015 » juli

Nieuw verschenen: dagboek bij Exodus

Op 24 juli jl. verscheen een nieuw dagboek in de serie ‘dagboeken bij de Bijbel‘. Het betreft: Exodus – een bijbels dagboek. Dit bijbels dagboek behandelt het complete bijbelboek Exodus. Gedurende elf weken reist de lezer langs alle verhalen: van de slavernij in Egypte, de tien plagen en...
Continue reading

Serie: dagboeken bij de Bijbel

De vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) vormen het hart en de grondslag van de Bijbel. In een notedop vinden we hier reeds de meest wezenlijke zaken en thema’s die in heel het verdere van de Bijbel een belangrijke rol spelen. Om dit alles...
Continue reading