Home » Passie voor Preken

Passie voor Preken

passievoorprekenIn juni 2004 heb ik de driedaagse cursus ‘Passie voor Preken‘ gevolgd.
Hier heb ik geleerd een preek te houden aan de hand van een zgn. mindmap.Dat wil zeggen dat de preek niet meer uitgeschreven wordt, maar gehouden wordt aan de hand van een aantal steekwoorden.

De gedachte hierachter is dat de preek hierdoor wint aan levendigheid en kracht.

Het motto luidt hierbij: ”Van het hart van het Woord, via het hart van de voorganger, naar het hart van de hoorder.”

Juist omdat de preek niet uitgeschreven wordt, vraagt het des te meer een proces van verinnerlijking bij de voorbereiding.
Een bewust stilstaan met je hart bij de betreffende Bijbeltekst.
Wanneer dit zo eerst bewust door de voorganger heengegaan is, is het daarmee ook iets van hemzelf geworden
en is het daarmee gemakkelijker geworden om er ”uit het hoofd” (beter: ”uit het hart”) over te spreken.
De mindmap is dan enkel nog een middel om op heldere wijze structuur aan te brengen.

Zelf preek ik sindsdien met veel vreugde op deze wijze.
Hopelijk is dat bij de hoorders niet minder…

Geef een reactie