Wie waren de wijzen uit het Oosten?

Het is weer Driekoningen. In veel kerken wordt gelezen over de ”wijzen uit het Oosten”. Maar wie waren zij?In de Nieuwe Bijbel Vertaling worden zij geen ”wijzen”, maar ”magoi” genoemd. Daarin zit het woord ”magiërs”. Een verwijzing naar mensen met buitengewone kennis. Ik neem u mee naar een...
Continue reading »

De engelen

In de tijd van Advent en Kerst horen we veel over engelen.Wie zijn zij, en wat is hun rol en taak?En zijn ze er ook nu nog? Hierover hebben we nagedacht in de thematische avonddienst van afgelopen zondag.Ik heb het zo kort mogelijk getracht weer te geven hieronder:...
Continue reading »

Kerst: een stil, innerlijk feest

Kerst valt in december, de maand van de inkeer.Alles om ons heen wordt donkerder en stiller.De natuur keert in, de bladeren zijn gevallen, de bomen staan roerloos.Iets dergelijks kun je ook zelf zo voelen. December kan een heerlijke tijd zijn van innerlijke rust.Niets moeten, niet erop uit, niet...
Continue reading »

Dankbaarheid de bron van huidige wereldorde

Vandaag is het dankdag voor gewas en arbeid. We lezen Genesis 8: 15-22. Over Noach die de ark weer uit mag trekken, na een ongelooflijk dramatische en intense periode.Hij krijgt een gebod mee van God: om, met alle mensen en dieren die bij hem aan boord zijn, weer...
Continue reading »

Rembrandt’s ”De storm op het meer”

Onlangs ging ik voor in een dienst met als thema ”de storm op het meer”. We stonden stil bij het schilderij van Rembrandt over Markus 4.Voor mij was dit een heel mooie uitdaging, om eens met eigen ogen te kijken naar dit schilderij.Hoe langer ik keek, hoe meer...
Continue reading »

De Joodse keuken van Hoffy’s in boekvorm

Wie wel eens heeft rondgewandeld in de boeiende Joodse wijk van Antwerpen, kan haast niet zijn ontgaan dat zich daar een restaurant van grote klasse bevindt. Hoewel het etablissement is gelegen in een van de onopvallende zijstraten van de Antwerpse allee’s, gaat er voor wie daar binnenstapt een...
Continue reading »

Mooi Plat!

Onlangs is te Nieuwleusen een uniek boekwerk verschenen, uitgegeven door de historische vereniging Ni’jluusn van Vrogger.Het betreft een grote verzameling van woorden en gezegdes uit de Nieuwleusense Nedersaksische streektaal.Jarenlang heeft de schrijfster van het boek, Aartje Schoemaker-Ytsma, dit unieke materiaal verzameld, met als doelen o.a. het bewaren en...
Continue reading »

Vandaag is het Grote Verzoendag

Nog maar net komend uit de Israëlzondag, is er vanavond en de komende dag in Israël en bij het Jodendom sprake van een heel bijzondere en intens beleefde dag: de Grote Verzoendag (Jom Kippoer). Israëlconsulent Albert Groothedde van het Centrum voor Israël Studies te Ede vertelt er hier,...
Continue reading »

Toerusting 1 Samuel 24 voor Israëlzondag 6 oktober

Ten behoeve van de Israëlzondag mocht ik deze weken de toerusting verzorgen voor zowel de Classicale Commissie Kerk & Israël Overijssel-Flevoland als de Werkgemeenschap voor predikanten en kerkelijk werkers in en rond Zwolle. De tekst waarom het gaat is 1 Samuel 24, het spannende verhaal van David die...
Continue reading »