Home » 2020 » maart

De ontwakende lente

Ondanks de vele zorgen die steeds meer uit lijken te groeien, groeit er gelukkig ook nog wat anders. Daar mogen we ook oog voor blijven houden, misschien wel als een tegenwicht tegen alles wat nu zo drukt. In een rondje door de achtertuin en het Palthebos heb ik...
Continue reading

Als de stroom geen overvloed meer brengt.

Zondag 22 maart lezen we, in zeer bijzondere omstandigheden, verder uit wat het leesrooster ons aanreikt.Ditmaal is Exodus 7:14-25 aan de orde. Het verhaal over de eerste plaag: de Nijl, waarvan het water in bloed verandert.Juist vandaag blijkt hoe bijzonder actueel de Bijbel kan zijn, ook als je...
Continue reading

Doodgezwegen…

Temidden van alle (en terechte) zorgen om onze veiligheid tegen het virus, en temidden van alle kostbare voorbeelden van zorg voor elkaar,is het tegelijk verschrikkelijk om van dit nieuws kennis te moeten nemen: Vele vluchtelingen, waaronder veel kinderen, wier lot bezegeld lijkt, als er niets gebeurt.Lees dit artikel...
Continue reading

Petitie voor vluchtelingenkinderen

Vanmorgen werd de korte dienst uitgezonden, waarin ds. De Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk voorging. In zijn meditatie riep hij kerken op om bij de overheden aan te dringen op hulp aan de meest kwetsbaren: de kinderen zonder enige helper in de kampen op de Griekse...
Continue reading

Hamst-eren of naaste-eren?

Corona heeft ons als samenleving in zijn greep.We ervaren met de dag meer hoe ongrijpbaar, bedreigend dit virus is.Als een reactie hierop zijn velen gaan ”hamsteren”.Misschien wel om zo het gevoel te hebben nog íets te kunnen doen in deze situatie.Om voorbereid te zijn op wat mogelijk komen...
Continue reading

Zijn wij er nú?!

Nu ik dit schrijf speelt zich een enorme tragedie af op de Griekse eilanden.Medemensen, met wie gesold wordt, en over wier rug een machtsspel wordt gespeeld.Het is in- en in-verdrietig om te zien wie hier het slachtoffer van zijn: vele vluchtelingen, onder wie ook nog eens een groot...
Continue reading

Wat is de betekenis van ”Israël nú” voor mij?

Vanuit het tijdschrift Israël & de Kerk werd mij gevraagd om te vertellen wat ”Israël nú” voor mij betekent. Ik heb geprobeerd deze vraag te beantwoorden vanuit mijn blikveld als ”goj”, niet-Jood, als een mens uit de vele volkeren. Door hier te klikken leest u wat bij mij...
Continue reading