Home » 2017 » oktober

Vergeving

  Wist u dat het woordje ‘vergeven’ alles te maken heeft met ‘weggeven’? In bijgaande column van mijn hand (verschenen in de Oprechte Dalfser Courant) leest u er meer over. Zie de volgende bladzijde. Door hier te klikken leest u de column. (Daarvoor dient u wel naar de...
Continue reading