Home » 2021 » oktober

Herfstschemering in de Michaëlskerk

Bij het sluiten van de Zwolse markt liep ik vandaag de Michaëlskerk binnen.Dat doe ik graag: even dwalen in dat oude, deels onder restauratie zijnde Godshuis, onder de hoge gewelven. Heerlijk, om, terwijl de schemering al in het gebouw hangt, even rond te lopen.In de kapel flakkeren de...
Continue reading »

De brochure Onopgeefbaar Verbonden en mijn eigen weg

Recent is namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël een brochure (getiteld: Onopgeefbaar Verbonden) aangeboden, met als doel bespreking en bewustwording binnen de plaatselijke gemeenten aangaande het eigen denken over Israël. U kunt deze brochure hier vinden en downloaden. Het bijzondere aan deze brochure is onder andere,...
Continue reading »

De prachtige uitgave van de Tanach

Een Bijbeluitgave die ik zeer waardeer is de in 2007 uitgegeven Tanach. De Tanach (afkorting voor: Tora, Neviïm en Chetuviem, oftewel: Tora, Profeten en Geschriften) betreft een Bijbeluitgave van het Eerste of Oude Testament, geënt op zowel het Hebreeuws als op de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004), waarbij de...
Continue reading »

Herziene NBV21

Gisteren heb ik in de boekhandel een exemplaar van de zojuist verschenen en herziene Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 aangeschaft. Het is waardevol dat deze nieuwe vertaling is verschenen, waarbij een heel aantal zaken op vertaaltechnisch vlak is verbeterd of aangescherpt. Ook is rekening gehouden met de wens van...
Continue reading »

Synagogelezing Zuidlaren

Op Israëlzondag 3 oktober mocht ik de jaarlijkse Synagogelezing te Zuidlaren verzorgen, georganiseerd door de werkgroep Kerk & Israël Noord. Het thema was: ‘Waar hebben we het over als we over Israël spreken?’. De opdracht was om een uur te spreken. Door 59 minuten te benutten werd aan...
Continue reading »