Gelukwens voor Israël

Vandaag werd de 70e verjaardag van de staat Israël gevierd. Wat een feestelijke dag had moeten worden, werd overschaduwd door een donkere rouwrand. Ten gevolge van door Hamas uitgelokt geweld van de – voor zover het zich nu laat aanzien – zijde van het Israëlische leger, stierven tientallen...
Continue reading »

Een wakend oog

Tijdens een bezoek aan de Joodse wijk van Antwerpen viel mij op hoe streng bewaakt de bevolking hier dient te worden. Zo is er een voortdurende militaire aanwezigheid op straat en ook hangen er overal camera’s. Het is bijzonder schrijnend dat dit anno 2018 blijkbaar nodig is.  ...
Continue reading »

Spanningen rond Gaza in breder licht

Sinds enkele dagen staan er weer veel schijnwerpers gericht op Israël en Gaza. Daar is een zgn. ‘Mars van de Terugkeer’ georganiseerd. Daarbij zijn tienduizenden Palestijnse opgezet om een letterlijk grensoverschrijdende actie te ondernemen. Daarbij zijn inmiddels meerdere doden gevallen. Daarvoor is momenteel veel aandacht in de media,...
Continue reading »

Niet los verkrijgbaar

In de eerste kroniek van mijn hand in het blad ‘Israël en de Kerk’ spelen zowel de Verenigde Naties als Utrecht een rol. Wat die twee al dan niet met elkaar te maken hebben? U leest het door hier te klikken.
Continue reading »

Israëls opties op de Westbank

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) heeft een boeiende (gratis te downloaden) brochure uitgegeven. Het betreft een vertaling van een door Yaakov Amidror geschreven beknopte studie naar de opties voor Israël aangaande de vraag: hoe om te gaan met de Westbank? Yaakov Amidror was eerder werkzaam als...
Continue reading »

Wat heeft Kerst met Bluetooth te maken?

In de Kerstnachtdienst kwam o.a. Bluetooth ter sprake. Dit systeem brengt verbinding aan tussen onze apparaten. Telefoons, koelkasten, garagedeuren, etc., je kunt van alles samen laten werken. Als je maar verbinding maakt. Het systeem Bluetooth is genoemd naar de Deense koning Harald Blauwtand (Bluetooth), die leefde in de...
Continue reading »