Home » 2017 » juli

500 jaar Reformatie herdacht in Nieuwleusen

Het jaar 2017 staat in het teken van het herdenken van 500 jaar Reformatie. Ook in Nieuwleusen is hiertoe door de gezamenlijke kerken (Hervormd, Gereformeerd en Vrijgemaakt Gereformeerd) een programma opgezet. Daarbij staan we niet alleen stil bij wat er tóen aan de hand was, maar ook vragen...
Continue reading

2017 – een jaar vol herdenkingen voor Israël

Voor Israël is 2017 een bijzonder jaar. Er worden maar liefst drie zaken herdacht: – de Balfourverklaring (1917 – 100 jaar geleden) – het Delingsplan           (1947 – 70 jaar geleden) – de Zesdaagse Oorlog  (1967 – 50 jaar geleden) Wie even tijd heeft zou dit het artikel  ”2017 –...
Continue reading