Home » 2017 » juli

500 jaar Reformatie herdacht in Nieuwleusen

Het jaar 2017 staat in het teken van het herdenken van 500 jaar Reformatie. Ook in Nieuwleusen is hiertoe door de gezamenlijke kerken (Hervormd, Gereformeerd en Vrijgemaakt Gereformeerd) een programma opgezet. Daarbij staan we niet alleen stil bij wat er tóen aan de hand was, maar ook vragen...
Continue reading »

2017 – een jaar vol herdenkingen voor Israël

Voor Israël is 2017 een bijzonder jaar. Er worden maar liefst drie zaken herdacht: – de Balfourverklaring (1917 – 100 jaar geleden) – het Delingsplan           (1947 – 70 jaar geleden) – de Zesdaagse Oorlog  (1967 – 50 jaar geleden) Wie even tijd heeft zou dit het artikel  ”2017 –...
Continue reading »

Schandelijke voortzetting UNESCO-lijn

Het woord ‘schandelijk’ gebruik ik niet snel. Het lijkt me echter volledig van toepassing op de recente gang van zaken. Nadat alweer enige tijd geleden de UNESCO bij het spreken over Jeruzalem als werelderfgoed de Joodse geschiedenis en identiteit van deze stad volledig negeerde, gebeurt zulks opnieuw rond...
Continue reading »