Home » Uncategorized » Wat zagen de apostelen? | Preek op Hemelvaartsdag

Wat zagen de apostelen? | Preek op Hemelvaartsdag

Het zonlicht boven Jeruzalem, gezien vanuit de woestijn van Judea, achter de Olijfberg, de berg waar Jezus ten hemel voer (foto genomen in oktober 2012).

Jezus voer naar de hemel terwijl zij het zagen, vertelt het boek Handelingen (1:9).

Maar waarom wordt dit verteld?
Is het niet overbodig: te weten dat zij het zagen?

Om dit beter te begrijpen, leggen we ons oor de luisteren bij de indrukwekkende geschiedenis van Elia’s hemelvaart (2 Koningen 2:1-18).

Hier leest u de preek, die handelt over beide schriftgedeelten: 2 Koningen en Handelingen.