Liturgie: een zaak van overgave, vertrouwen en geduld

Denkend aan Hollandzie ik breede rivierentraag door oneindig laagland gaan. (H. Marsman) Dit bekende gedicht komt bij mij regelmatig in gedachten, als ik denk aan de liturgie.De eredienst lijkt wel op de rivieren die ons land zo kenmerken. Neem bijvoorbeeld de IJssel: wat zijn die rivieren prachtig, en...
Continue reading

Tot bloei gekomen!

Laatst gebeurde het, zomaar onverwacht: tijdens een wandeling rond Zwolle stond ik ineens oog in oog (voor zover dat kan met een plantje) met de zeldzame Wilde Kievitsbloem. Van diverse dorps- en streekgenoten had ik weliswaar begrepen dat deze zeldzame bloem (die o.a. in de Loire-delta en op...
Continue reading

De wijzen uit het Oosten in een preek uit de 12e eeuw.

In dezelfde uitgave met oud-Engelse teksten als waarover ik schreef in mijn andere blog over De wijzen uit het Oosten, trof ik een 12e-eeuwse preek aan over de wijzen uit het Oosten.Deze preek betreft een vertaling vanuit het Frans naar het Engels uit de 12e/13e eeuw.Dit Engelse exemplaar...
Continue reading

De brochure Onopgeefbaar Verbonden en mijn eigen weg

Recent is namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël een brochure (getiteld: Onopgeefbaar Verbonden) aangeboden, met als doel bespreking en bewustwording binnen de plaatselijke gemeenten aangaande het eigen denken over Israël. U kunt deze brochure hier vinden en downloaden. Het bijzondere aan deze brochure is onder andere,...
Continue reading

Synagogelezing Zuidlaren

Op Israëlzondag 3 oktober mocht ik de jaarlijkse Synagogelezing te Zuidlaren verzorgen, georganiseerd door de werkgroep Kerk & Israël Noord. Het thema was: ‘Waar hebben we het over als we over Israël spreken?’. De opdracht was om een uur te spreken. Door 59 minuten te benutten werd aan...
Continue reading

Voorbereidingsmateriaal Israëlzondag 3 oktober 2021

De Classicale Comissie Kerk & Israël Overijssel/Flevoland heeft op 20 september een voorbereidingsavond georganiseerd, waarbij de teksten voor de Israëlzondag werden voorbesproken.Collega dr. Hennie Marsman uit Losser en ondergetekende gaven een uitleg (mede vanuit joodse optiek en bronnen) bij de Schriftgedeelten Maleachi 2:10-16/Marcus 10:1-16 (Gemeenschappelijk Leesrooster) en Exodus...
Continue reading

Op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pinksteren deel ik – via bijgaande foto – graag een bladzijde uit mijn boek: De Profeten ter sprake in synagoge en kerk – Een commentaar bij het synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster. In dit boek worden per zondag de aan de orde zijnde...
Continue reading