De brochure Onopgeefbaar Verbonden en mijn eigen weg

Recent is namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël een brochure (getiteld: Onopgeefbaar Verbonden) aangeboden, met als doel bespreking en bewustwording binnen de plaatselijke gemeenten aangaande het eigen denken over Israël. U kunt deze brochure hier vinden en downloaden. Het bijzondere aan deze brochure is onder andere,...
Continue reading »

De prachtige uitgave van de Tanach

Een Bijbeluitgave die ik zeer waardeer is de in 2007 uitgegeven Tanach. De Tanach (afkorting voor: Tora, Neviïm en Chetuviem, oftewel: Tora, Profeten en Geschriften) betreft een Bijbeluitgave van het Eerste of Oude Testament, geënt op zowel het Hebreeuws als op de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004), waarbij de...
Continue reading »

Herziene NBV21

Gisteren heb ik in de boekhandel een exemplaar van de zojuist verschenen en herziene Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 aangeschaft. Het is waardevol dat deze nieuwe vertaling is verschenen, waarbij een heel aantal zaken op vertaaltechnisch vlak is verbeterd of aangescherpt. Ook is rekening gehouden met de wens van...
Continue reading »

Synagogelezing Zuidlaren

Op Israëlzondag 3 oktober mocht ik de jaarlijkse Synagogelezing te Zuidlaren verzorgen, georganiseerd door de werkgroep Kerk & Israël Noord. Het thema was: ‘Waar hebben we het over als we over Israël spreken?’. De opdracht was om een uur te spreken. Door 59 minuten te benutten werd aan...
Continue reading »

Voorbereidingsmateriaal Israëlzondag 3 oktober 2021

De Classicale Comissie Kerk & Israël Overijssel/Flevoland heeft op 20 september een voorbereidingsavond georganiseerd, waarbij de teksten voor de Israëlzondag werden voorbesproken.Collega dr. Hennie Marsman uit Losser en ondergetekende gaven een uitleg (mede vanuit joodse optiek en bronnen) bij de Schriftgedeelten Maleachi 2:10-16/Marcus 10:1-16 (Gemeenschappelijk Leesrooster) en Exodus...
Continue reading »

Op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pinksteren deel ik – via bijgaande foto – graag een bladzijde uit mijn boek: De Profeten ter sprake in synagoge en kerk – Een commentaar bij het synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster. In dit boek worden per zondag de aan de orde zijnde...
Continue reading »

De dauw van Hemelvaartsdag

Vroeger gingen we, in de gemeente waarin ik ben opgegroeid, op Hemelvaartsdag altijd dauwtrappen.Met daarna een heerlijk ontbijt in het koor van de kerk, voordat de dienst werd gehouden.Juist op Hemelvaartsdag genoot je zo altijd extra intens van de prachtige aarde, veelal in de bloeiende meimaand. De viooltjes...
Continue reading »

Hemel en aarde verbonden

Gedachten bij Hemelvaart en Pinksteren vanuit Genesis en Openbaring In deze meditatie wil ik proberen iets te zeggen over de hemelvaart van de Here Jezus en de gave van de Heilige Geest aan de hand van het scheppingsverhaal uit Genesis en het toekomstvisioen van Openbaring. Aan het begin...
Continue reading »