Home » Archive by category "Uncategorized"

Dorpsbongerd Ni’jluusn – fruithof met bijbelse trekken

Zoals u hier kunt lezen, is op zaterdag 23 april jl. de ‘Dorpsbongerd Ni’jluusn‘ door onze burgemeester, Erica van Lente, geopend.Zij voegde de 117e boom toe aan de boomgaard die reeds 116 exemplaren rijk was. Als rechtgeaarde getogen Betuwenaar doet mij deze rijkdom aan fruitbomen natuurlijk enorm goed....
Continue reading »

De wijzen uit het Oosten in een preek uit de 12e eeuw.

In dezelfde uitgave met oud-Engelse teksten als waarover ik schreef in mijn andere blog over De wijzen uit het Oosten, trof ik een 12e-eeuwse preek aan over de wijzen uit het Oosten.Deze preek betreft een vertaling vanuit het Frans naar het Engels uit de 12e/13e eeuw.Dit Engelse exemplaar...
Continue reading »

Geef kleur aan deze Spaanse stad

In tijden waarin de bewegings- of handelingsvrijheid noodgedwongen zoveel beperkt wordt, is het goed om oog te blijven houden voor wat wél kan. Zo heb ik als vrijetijdsbesteding weer eens een liefhebberij uit eerder jaren opgepakt: tekenen.Gewoon lekker aan tafel zitten, een oude ansichtkaart erbij nemen, en deze...
Continue reading »

Herfstschemering in de Michaëlskerk

Bij het sluiten van de Zwolse markt liep ik vandaag de Michaëlskerk binnen.Dat doe ik graag: even dwalen in dat oude, deels onder restauratie zijnde Godshuis, onder de hoge gewelven. Heerlijk, om, terwijl de schemering al in het gebouw hangt, even rond te lopen.In de kapel flakkeren de...
Continue reading »

De brochure Onopgeefbaar Verbonden en mijn eigen weg

Recent is namens de Protestantse Raad voor Kerk en Israël een brochure (getiteld: Onopgeefbaar Verbonden) aangeboden, met als doel bespreking en bewustwording binnen de plaatselijke gemeenten aangaande het eigen denken over Israël. U kunt deze brochure hier vinden en downloaden. Het bijzondere aan deze brochure is onder andere,...
Continue reading »

De prachtige uitgave van de Tanach

Een Bijbeluitgave die ik zeer waardeer is de in 2007 uitgegeven Tanach. De Tanach (afkorting voor: Tora, Neviïm en Chetuviem, oftewel: Tora, Profeten en Geschriften) betreft een Bijbeluitgave van het Eerste of Oude Testament, geënt op zowel het Hebreeuws als op de Nieuwe Bijbel Vertaling (2004), waarbij de...
Continue reading »

Herziene NBV21

Gisteren heb ik in de boekhandel een exemplaar van de zojuist verschenen en herziene Nieuwe Bijbel Vertaling 2021 aangeschaft. Het is waardevol dat deze nieuwe vertaling is verschenen, waarbij een heel aantal zaken op vertaaltechnisch vlak is verbeterd of aangescherpt. Ook is rekening gehouden met de wens van...
Continue reading »

Synagogelezing Zuidlaren

Op Israëlzondag 3 oktober mocht ik de jaarlijkse Synagogelezing te Zuidlaren verzorgen, georganiseerd door de werkgroep Kerk & Israël Noord. Het thema was: ‘Waar hebben we het over als we over Israël spreken?’. De opdracht was om een uur te spreken. Door 59 minuten te benutten werd aan...
Continue reading »

Voorbereidingsmateriaal Israëlzondag 3 oktober 2021

De Classicale Comissie Kerk & Israël Overijssel/Flevoland heeft op 20 september een voorbereidingsavond georganiseerd, waarbij de teksten voor de Israëlzondag werden voorbesproken.Collega dr. Hennie Marsman uit Losser en ondergetekende gaven een uitleg (mede vanuit joodse optiek en bronnen) bij de Schriftgedeelten Maleachi 2:10-16/Marcus 10:1-16 (Gemeenschappelijk Leesrooster) en Exodus...
Continue reading »