Home » Uncategorized » Kerkdienst op Palmpasen

Kerkdienst op Palmpasen

Hieronder vindt u de liturgie en de preek van de kerkdienst
die – zonder kerkgangers – gehouden werd op zondag 5 april 2020
in de Maranathakerk te Nieuwleusen.

De liederen kunt u beluisteren en, desgewenst, meezingen.
De schriftlezingen kunt u in uw eigen Bijbel opzoeken en meelezen.
De preek kunt u aanklikken en lezen.

We wensen elkaar goede en gezegende dagen.Welkom en afkondigingen
Lied: Psalm 24: 1,4,5 De aarde en haar volheid zijn
Stil gebed
Bemoediging en groet
Lied: 442 Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen
Gebed
Lezing: Matteus 21: 1-9
Lied: Psalm 118: 9 Dit is de dag die God deed rijzen
Lezing: Matteus 21: 10-17 en Exodus 11: 1-3
Lied: Psalm 8: 1,2,3,4,6 Heer, onze Heer
Preek
Lied: 441: 1,2,5 Hoe zal ik U ontvangen
Toelichting op het collectedoel door de diaken van dienst
Gebeden
Slotlied: 440: 1,4 Ga, stillen in den lande
Zegen