Home » Uncategorized » Als de stroom geen overvloed meer brengt.

Als de stroom geen overvloed meer brengt.

Bron: nemokennislink.nl

Zondag 22 maart lezen we, in zeer bijzondere omstandigheden, verder uit wat het leesrooster ons aanreikt.
Ditmaal is Exodus 7:14-25 aan de orde. Het verhaal over de eerste plaag: de Nijl, waarvan het water in bloed verandert.
Juist vandaag blijkt hoe bijzonder actueel de Bijbel kan zijn, ook als je ”gewoon” het rooster volgt.
Hier leest u mijn preek over dit gedeelte.
En hier vindt u de liturgie.
Alle teksten heb ik daarbij uitgeschreven; het zou immers zomaar kunnen zijn dat je als voorganger opstaat met een zere keel, hoest of koorts. En dan moet een collega of ouderling het over kunnen nemen (in deze versie van de liturgie alle pastorale personalia verwijderd).

Overigens vindt u mijn preek ook op de site van classispredikant ds. Klaas van der Kamp. Daar vindt u meer actuele (gebeds)teksten van collegae om wellicht te gebruiken in deze bewogen tijd.