Home » Uncategorized » Op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pinksteren

Op weg naar Pinksteren deel ik – via bijgaande foto – graag een bladzijde uit mijn boek: De Profeten ter sprake in synagoge en kerkEen commentaar bij het synagogaal leesrooster en het protestantse gemeenschappelijk leesrooster.

In dit boek worden per zondag de aan de orde zijnde lezingen besproken wat betreft hun onderlinge verband.
De bijgaande pagina bespreekt de lezingen die op Eerste Pinksterdag aan de orde zijn in dit B-jaar van het Gemeenschappelijk Leesrooster.

Er blijkt sprake te zijn van een prachtige verbinding van het verhaal van de torenbouw van Babel, het bidden in Jezus’ Naam en de uitstorting van de heilige Geest.

Misschien dat zowel collega-predikanten als andere geïnteresseerden hier iets aan hebben, ter voorbereiding op het feest van Pinksteren.