Home » Uncategorized » Voorbereidingsmateriaal Israëlzondag 3 oktober 2021

Voorbereidingsmateriaal Israëlzondag 3 oktober 2021

De Classicale Comissie Kerk & Israël Overijssel/Flevoland heeft op 20 september een voorbereidingsavond georganiseerd, waarbij de teksten voor de Israëlzondag werden voorbesproken.
Collega dr. Hennie Marsman uit Losser en ondergetekende gaven een uitleg (mede vanuit joodse optiek en bronnen) bij de Schriftgedeelten Maleachi 2:10-16/Marcus 10:1-16 (Gemeenschappelijk Leesrooster) en Exodus 34:4-9/Johannes 8:1-11 (alternatieve lezingenspoor).
In het vervolg van de avond ontstond er, mede naar aanleiding van diverse vragen, een boeiende verdieping.

Op de website van Kerk & Israël Noord vindt u de geschreven bijdragen, om deze rustig na te lezen en evt. te gebruiken bij de (preek)voorbereiding van de Israëlzondag.

Ook kunt u de te Lemele gehouden avond hier integraal terugkijken.