Home » Inleidend / overzicht inhoud

Inleidend / overzicht inhoud

Het verzamelen van ansichtkaarten is een leuke bezigheid.
Ze stammen uit een tijdperk dat inmiddels waarschijnlijk grotendeels achter ons ligt.
Toen we nog geen internet en social media hadden, stuurden we elkaar op vakantie immers steevast een kaart.
Nu vertellen die kaarten een mooi verhaal, over vroeger.
Ze zijn het waard om rustig naar te kijken, waarbij ook de details aardig kunnen zijn.
Of de postzegel, dan wel het stempel.
Of: de groet die er op geschreven is door de afzender, veelal betrekking hebbend op het weer, het eten en de overige vakantie-indrukken.

Er valt een kijkje te nemen in:

ISRAËL:

Jeruzalem
Woestijn van Judea: Qumran
Woestijn van Judea: de doopplaats aan de Jordaan
Sodom, Lot’s vrouw en de Dode Zee
Bethlehem
Tiberias