Home » Ansichtkaarten nader bekeken » Israël » Woestijn van Judea: doopplaats aan de Jordaan

Woestijn van Judea: doopplaats aan de Jordaan

Wie van Qumran verder afdaalt, nadert de plaats waar de Jordaan uitmondt in de Dode Zee. Uit het evangelie valt te vermoeden dat hier ergens zich de plaats moet bevinden waar Johannes doopte, en waar Jezus zich door hem liet dopen. Immers, Johannes preekte in de woestijn van Judea, en doopte, waarbij de Jeruzalemmers massaal tot hem kwamen (Mt.3:5), dus het zal niet ver uit deze buurt zijn geweest.
In die zin toont deze kaart een prachtig beeld. Echter, het opschrift dat stellig meldt dat Johannes exact hier, onder de bomen, doopte, berust wellicht op enige dichterlijke vrijheid. Dat zien we overigens wel vaker bij ‘holy sites’: er wordt een punt gemarkeerd, dat het zou kúnnen zijn; kennelijk heeft de mens daar behoefte aan, en voor het toerisme is het natuurlijk niet verkeerd. Enige relativering is echter op zijn plaats, waarbij bij men beter iets breder kan kijken en liever de streek en het landschap in zich op kan nemen, waar de dingen zich afspeelden, dan zich vast te pinnen op een bordje of marker die meent de heilige plaats exact aan te kunnen duiden.