Home » Ansichtkaarten nader bekeken » Israël » Sodom, Lot’s vrouw en de Dode Zee

Sodom, Lot’s vrouw en de Dode Zee

Bij de Dode Zee aangekomen, treft met een grillig landschap, met rotsen als deze. Ik herinner me dat we in mijn jeugd een bijbels kwartetspel hadden met een soortgelijke prent, getiteld: Lot’s vrouw. Hoe fascinerend – en zielig – vond ik dat! Het kwartet met deze prent had een duidelijke meerwaarde boven de andere setjes kaarten. Mijn teleurstelling was dan ook groot, toen ik later leerde dat, als dit waar was, Lot over een compleet harem beschikt moet hebben, aangezien er in dit landschap vele van dergelijke rotsachtige uitsteeksels te vinden zijn, die allemaal aanspraak kunnen maken op de titel ‘Lot’s vrouw’. Terecht zet deze kaart dan ook de aanduiding ”Lot’s vrouw” tussen aanhalingstekens. De kaart, verstuurd in 1976, geeft echter wel een mooi beeld van dit barre gebied, waar dit verhaal zich afspeelde, en waar zich thans de bijzondere Dode Zee bevindt.


Opnieuw: de Dode Zee

Een Jordaanse, opvallend gekleurde kaart van een onbekende uitgever. Opvallend is ook de aanduiding van de begrenzing van deze ‘Zee’ (die in feite een binnenmeer is): ”grenzend aan Jordanië en Palestina”, waarbij overigens Israël, dat ook met – onbetwist – gebied grenst aan de Dode Zee, ongenoemd is gebleven.