Home » Archive by category "Uncategorized" (Page 4)

Spanningen rond Gaza in breder licht

Sinds enkele dagen staan er weer veel schijnwerpers gericht op Israël en Gaza. Daar is een zgn. ‘Mars van de Terugkeer’ georganiseerd. Daarbij zijn tienduizenden Palestijnse opgezet om een letterlijk grensoverschrijdende actie te ondernemen. Daarbij zijn inmiddels meerdere doden gevallen. Daarvoor is momenteel veel aandacht in de media,...
Continue reading »

Niet los verkrijgbaar

In de eerste kroniek van mijn hand in het blad ‘Israël en de Kerk’ spelen zowel de Verenigde Naties als Utrecht een rol. Wat die twee al dan niet met elkaar te maken hebben? U leest het door hier te klikken.
Continue reading »

Israëls opties op de Westbank

Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) heeft een boeiende (gratis te downloaden) brochure uitgegeven. Het betreft een vertaling van een door Yaakov Amidror geschreven beknopte studie naar de opties voor Israël aangaande de vraag: hoe om te gaan met de Westbank? Yaakov Amidror was eerder werkzaam als...
Continue reading »

Wat heeft Kerst met Bluetooth te maken?

In de Kerstnachtdienst kwam o.a. Bluetooth ter sprake. Dit systeem brengt verbinding aan tussen onze apparaten. Telefoons, koelkasten, garagedeuren, etc., je kunt van alles samen laten werken. Als je maar verbinding maakt. Het systeem Bluetooth is genoemd naar de Deense koning Harald Blauwtand (Bluetooth), die leefde in de...
Continue reading »

Bijdrage aan meningsvorming rond Jeruzalem

De afgelopen weken was er veel te doen rondom Jeruzalem. Er werd een VN-resolutie aangenomen door 151 landen (waaronder ook Nederland), waarin de wezenlijke historische, godsdienstige en nationale band tussen Israël en Jeruzalem met zijn heilige plaatsen (inclusief de Tempelberg) niet werd benoemd, maar waarin dit wel naar...
Continue reading »

Vergeving

  Wist u dat het woordje ‘vergeven’ alles te maken heeft met ‘weggeven’? In bijgaande column van mijn hand (verschenen in de Oprechte Dalfser Courant) leest u er meer over. Zie de volgende bladzijde. Door hier te klikken leest u de column. (Daarvoor dient u wel naar de...
Continue reading »