Home » Archive by category "Uncategorized" (Page 4)

Bijdrage aan meningsvorming rond Jeruzalem

De afgelopen weken was er veel te doen rondom Jeruzalem. Er werd een VN-resolutie aangenomen door 151 landen (waaronder ook Nederland), waarin de wezenlijke historische, godsdienstige en nationale band tussen Israël en Jeruzalem met zijn heilige plaatsen (inclusief de Tempelberg) niet werd benoemd, maar waarin dit wel naar...
Continue reading »

Vergeving

  Wist u dat het woordje ‘vergeven’ alles te maken heeft met ‘weggeven’? In bijgaande column van mijn hand (verschenen in de Oprechte Dalfser Courant) leest u er meer over. Zie de volgende bladzijde. Door hier te klikken leest u de column. (Daarvoor dient u wel naar de...
Continue reading »

De kerk herschapen

Zowel op weg naar de Israëlzondag als naar de Reformatieherdenking, heb ik onlangs een overdenking geschreven in ons Nieuwleusens kerkblad. Deze meditatie gaat over de bittere noodzaak van een voortdurende hervorming (of beter: herschepping) van de kerk: dat deze oog krijgt (of houdt) voor zijn wortel: Israël. Aan...
Continue reading »

Hendrik vertelt van Toendertied

Deze week verscheen een uniek boekwerk, verzorgd en uitgegeven door de Historische Vereniging Nijluus’n van Vrogger. In dit boek vertelt de 97-jarige Hendrik Schoemaker zijn levensverhaal. Daarnaast toont het ook de prachtige stukken, die door deze markante houtbewerker gemaakt zijn. Ook onze kerkelijke gemeente heeft veel aan Hendrik...
Continue reading »

TV-uitzending over de Reformatie in Salland

Bij de streekzender Vechtdal Leeft is door mij een uitzending verzorgd over de Reformatie in onze Overijsselse streken rond Nieuwleusen, Dalfsen, Zwolle en Windesheim. Deze wordt uitgezonden in 2 delen. Deel 1 (over de Moderne Devotie) staat nu online. Deel 2 verschijnt rond 14 oktober
Continue reading »

Schoon schip

Morgen is het Jom Kippoer, oftewel Grote Verzoendag in Israël en het Jodendom. Een dag van vergeving, waarbij het hele openbare leven stil ligt. Omdat ik aan de beurt was voor de predikantencolumn in de Meppeler Courant, leek mij dit wel een waardevolle aanleiding om over te schrijven....
Continue reading »

Jubeljaar voor Jeruzalem

Voor het zojuist verschenen septembernummer van het blad ‘Israël en de Kerk‘ (Sept. 2017, jg.16, nr.3) schreef ik bijgaand artikel. Het vertelt over het jubeljaar. Wat is dat ook alweer? Ook gaat het artikel in op de betekenis van het jubeljaar voor Jeruzalem. De Bijbel kent kostbare beloftes...
Continue reading »

Beeldenstormers

In de aanloop naar de Reformatieherdenking hebben wij als plaatselijke predikanten de ruimte gekregen voor het schrijven van een aantal columns in de lokale media. Zo zijn wij een serie gestart in de Dalfser Marskramer, onder de titel: ‘Beeldenstormers’. De eerste bijdrage van mijn hand vindt u hier.
Continue reading »