Schoon schip

Morgen is het Jom Kippoer, oftewel Grote Verzoendag in Israël en het Jodendom. Een dag van vergeving, waarbij het hele openbare leven stil ligt. Omdat ik aan de beurt was voor de predikantencolumn in de Meppeler Courant, leek mij dit wel een waardevolle aanleiding om over te schrijven....
Continue reading »

Jubeljaar voor Jeruzalem

Voor het zojuist verschenen septembernummer van het blad ‘Israël en de Kerk‘ (Sept. 2017, jg.16, nr.3) schreef ik bijgaand artikel. Het vertelt over het jubeljaar. Wat is dat ook alweer? Ook gaat het artikel in op de betekenis van het jubeljaar voor Jeruzalem. De Bijbel kent kostbare beloftes...
Continue reading »

Beeldenstormers

In de aanloop naar de Reformatieherdenking hebben wij als plaatselijke predikanten de ruimte gekregen voor het schrijven van een aantal columns in de lokale media. Zo zijn wij een serie gestart in de Dalfser Marskramer, onder de titel: ‘Beeldenstormers’. De eerste bijdrage van mijn hand vindt u hier.
Continue reading »

500 jaar Reformatie herdacht in Nieuwleusen

Het jaar 2017 staat in het teken van het herdenken van 500 jaar Reformatie. Ook in Nieuwleusen is hiertoe door de gezamenlijke kerken (Hervormd, Gereformeerd en Vrijgemaakt Gereformeerd) een programma opgezet. Daarbij staan we niet alleen stil bij wat er tóen aan de hand was, maar ook vragen...
Continue reading »

2017 – een jaar vol herdenkingen voor Israël

Voor Israël is 2017 een bijzonder jaar. Er worden maar liefst drie zaken herdacht: – de Balfourverklaring (1917 – 100 jaar geleden) – het Delingsplan           (1947 – 70 jaar geleden) – de Zesdaagse Oorlog  (1967 – 50 jaar geleden) Wie even tijd heeft zou dit het artikel  ”2017 –...
Continue reading »

Schandelijke voortzetting UNESCO-lijn

Het woord ‘schandelijk’ gebruik ik niet snel. Het lijkt me echter volledig van toepassing op de recente gang van zaken. Nadat alweer enige tijd geleden de UNESCO bij het spreken over Jeruzalem als werelderfgoed de Joodse geschiedenis en identiteit van deze stad volledig negeerde, gebeurt zulks opnieuw rond...
Continue reading »

Een zorgwekkende ontwikkeling in alle stilte

Terwijl de aandacht van de wereld gericht is op de steeds meer succesvol lijkende strijd tegen IS, vindt onder de radar van de media een zeer zorgwekkende ontwikkeling plaats. In dit alarmerende artikel van Yochanan Visser leest u hier meer over. Valt de wereld in herhaling, door ook...
Continue reading »