Home » Uncategorized » Bidden – komen in Gods licht Studiedag met rabbijn Chaim Eisen

Bidden – komen in Gods licht Studiedag met rabbijn Chaim Eisen

Rabbijn Chaim Eisen   beeld CvI

Rabbijn Chaim Eisen beeld CvI

De afgelopen week volgde ik bij Christenen voor Israël een studiedag voor predikanten, waarop de Jeruzalemse rabbijn Chaim Eisen sprak.
Een mooi verslag in het Reformatorisch Dagblad hiervan kunt u hier lezen.

De kern van deze dag was een studie naar het gebruik van het werkwoord voor ”bidden”:   להתפלל (en )פלל in de Bijbel.

Deze woorden hebben alles met ”beoordelen” te maken. Zo zou je het werkwoord voor bidden kunnen vertalen als ”zichzelf beoordelen”.
En dát is wat in de eerste plaats in het gebed gebeurt, aldus rabbijn Eisen.
Bidden is níet in de eerste plaats een uitstorten van het hart (dat is het natuurlijk óók).
Als je bidt gebéurt er iets. Je komt in verbinding met God.
Jouw leven komt in het licht van zijn Aangezicht.
Daarin vindt automatisch beoordeling en zelfreflectie plaats: wat is goed, wat is niet goed in mijn leven?
Zijn licht brengt aan het licht – en zuivert.
Je gaat als mens weer anders verder.
Meer bewust van hoe je leeft,
van wat er vergeven is
van wat verandering behoeft
van hoe het anders kan en mag.
Van Gods heiligheid én nabijheid.

Toen ik dit alles hoorde viel me ineens op hoe sterk dit ook in de opbouw van de gebeden van onze kerkdiensten verworteld is.

Eerst is er een toenaderingsgebed, gevolgd door een gebed van schuldbelijdenis en/of een gebed om ontferming.
Daarin brengen wij het onze bij God. Het ‘uitstorten’.
Vervolgens, en dan komen we bij de kern: ná het uitstorten volgt het gebed om het licht van de heilige Geest.
En daarmee zijn we bij het ‘beoordelen’. We bidden om zijn Licht, en dat het Woord tot ons mag spreken.
Dat we daarin onszelf zullen tegenkomen, en in dat Licht vervolgen we dan onze weg.
Daar bidden we tenslotte om in het dankgebed en de voorbeden: dat het gehoorde ons in beweging mag zetten, mag aansporen, mag troosten, of welk facet van Gods licht er op dat moment ook maar op ons leven van toepassing is.
Je mag jezelf uiteindelijk beoordeeld weten in het licht van Gods genade, die ons tot Hem wil trekken.

En zo is er deze dag nog veel meer gezegd en overdacht, maar deze kern vond ik waardevol om hier te delen.