De zondag in perspectief

De zondag – vanaf mijn jongste herinneringen was dat altijd een heerlijke rustdag, met ruimte voor kerkgang en de tijd voor elkaar in het gezin. Gelukkig is dat nog steeds zo, en wonen wij in een dorp waar op zondag de kerken open en de winkels dicht zijn....
Continue reading »

Gedachten bij de herfst

Geïnspireerd door de prachtige herfstkleuren en de tekst uit Kolossenzen 3 die daarbij in gedachten kwam, deel ik hierbij de ‘herfstmeditatie‘, die verscheen in het jongste Nieuwleusense kerkblad ‘Het Klankbord’. Door hier te klikken komt u op mijn ‘Bijbelblog’ waar u de overdenking kunt lezen. Op dit Bijbelblog...
Continue reading »

Kerk 2025: toch wel mét Israel?

Hier (zie ook hieronder) kunt u mijn reaktie op de nota ‘Kerk 2025 – waar een Woord is, is een weg‘ lezen. Dit opiniestuk is geplaatst in het Reformatorisch Dagblad van 19 oktober 2015. Klikt u eerst op ‘continue reading’, en daarna kunt u vervolgens doorlinken naar het...
Continue reading »

Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Onlangs werd het Synoderapport Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg, gepubliceerd. Dit rapport, dat u hier kunt lezen, wil de kerk terugbrengen tot z’n kern, om van daaruit nieuwe en begaanbare wegen te zoeken, die passen bij tijd en omstandigheden. Ik vind het een moedig...
Continue reading »

De Messias leren

Op mijn bureau ligt dit boek, met zijn prachtige omslag: ”De Messias leren”, van collega Edjan Westerman. De centrale stelling in dit boek is dat de kerk in haar denken veel te los is komen te staan van Israel. Als het er op aankomt blijft Israel vaak ongenoemd...
Continue reading »

God is gastvrij (Column Meppeler Courant)

Deze week was het mijn jaarlijkse beurt om als predikant de column te verzorgen voor de Meppeler Courant. Hij bestaat ditmaal uit een paar gedachten bij het Joodse Nieuwjaar, dat eerder deze week begon, bij het Loofhuttenfeest en bij Psalm 27. Naar mijn idee komen we hier een...
Continue reading »

”Israel en de kerk” vernieuwd

Het magazine Israel en de kerk heeft een nieuwe en verfrissende layout gekregen. Naast deze uiterlijke hervorming gaat ook de inhoud over de vraag in hoeverre de kerk hervormd zou moeten worden in haar theologie en houding ten opzichte van Israel. Boeiende artikelen en een lezenswaardig gesprek met...
Continue reading »

Joodse visie op de omgang met vluchtelingen

Rabbijn mr.drs. R. Evers geeft vanuit een paar belangrijke bronaders van de Europese cultuur en samenleving (de Bijbel en de Joodse traditie) een aantal lezenswaardige richtlijnen voor de actualiteit van de vluchtelingen, en de wijze waarop een goede weg hierin gevonden kan worden. Door hier te klikken kunt...
Continue reading »

Materialen Israelzondag 4 oktober

Op 4 oktober is het Israelzondag. Vanuit 3 verschillende invalshoeken wordt er materiaal aangeboden, dat wil helpen om deze zondag vorm en inhoud te geven. Klik hier voor het materiaal van de Protestantse Kerk. Klik hier voor het materiaal van het Centrum voor Israel Studies. Klik hier voor...
Continue reading »

Wie mag er mee naar engelland varen?

Witte zwanen, zwarte zwanen wie gaat er mee naar Engeland varen? Engeland is gesloten de sleutel is gebroken. Is er dan geen timmerman die de sleutel maken kan? Laat doorgaan laat doorgaan wie achter is moet voorgaan! Dit bekende liedje heeft tegenwoordig helaas een maar al te schrijnende...
Continue reading »