Home » Uncategorized » Petitie voor vluchtelingenkinderen

Petitie voor vluchtelingenkinderen

Vanmorgen werd de korte dienst uitgezonden, waarin ds. De Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk voorging.

In zijn meditatie riep hij kerken op om bij de overheden aan te dringen op hulp aan de meest kwetsbaren: de kinderen zonder enige helper in de kampen op de Griekse eilanden.
De nood is daar letterlijk ten hemel schreiend.
Op vluchteling.nl leest u hier over, en ook over de oproep die daar gedaan wordt om bij de plaatselijke overheden aan te dringen op hulp.

Zelf hebben wij de afgelopen week ook de daad bij het woord gevoegd, en als predikanten van de Hervormde Gemeente, Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Nederlands-Gereformeerde Kerk te Dalfsen en Nieuwleusen aan Burgemeester en Wethouders verzocht om mee te doen aan de zgn. ”Coalition of the Willing”.

Om samen, als kerk en overheid, als samenleving, te zien hoe wíj hulp kunnen bieden.
En teken ook zelf, als lezer van dit blog, deze petitie aan uw plaatselijke overheid!

Het zou geweldig kostbaar zijn als juist déze bijzondere zondag (of de komende dagen) ook andere voorgangers, kerken en mensen die zich verantwoordelijk voelen voor hun verre naaste, zich bij deze beweging scharen, waar ook de Raad van Kerken inmiddels bij betrokken is.
Laten we elkaar als (plaatselijke) samenleving aanspreken op wat ónze zorg voor onze naaste is.


PS In mijn vorige blog leest u hoe goed/waardevol het kan zijn, om juist als er zélf nood ervaren wordt, de ander in zijn/haar nood niet te vergeten.