Home » 2018

Herders gezocht!

Deze Kerst wil ik stilstaan bij een opvallende overeenkomst die ik ontwaarde tussen: het verhaal van herder Mozes (Exodus 3) het verhaal van de herders bij Bethlehem (Lukas 2)   Eerst een plaatje van herder Mozes, die de Engel des Heren ontmoet bij de brandende braamstruik:    ...
Continue reading »

Schaatsen met een verhaal

Niet zo lang geleden kocht ik dit paar schaatsen in een kringloopwinkel. Het zijn schaatsen met een bijzonder verhaal; ze zijn nl. gemaakt in de schaatsenmakerij van Abraham Keimpes Hoekstra uit Warga, die van 1860 tot 1915 leiding gaf aan dit destijds door zijn vader gestarte bedrijf. Abraham...
Continue reading »

Dagboekenserie bij Tora compleet

Op 9 november verscheen van de hand van ds. Trouwborst het vijfde en laatste deel in de serie dagboeken bij de Tora: Deuteronomium – een bijbels dagboek. Met deze serie bijbelse dagboeken wil ds. Trouwborst de vijf boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium) inzichtelijk maken...
Continue reading »

Bijbels dagboek ‘Dag in Dag Uit 2019’ verschenen

Nu in de boekhandel: het bijbelse dagboekje Dag In Dag Uit 2019, waaraan ik mocht meewerken, samen met diverse majoors uit het Leger des Heils en verschillende predikanten. Als resultaat van dit teamwerk ligt er een waardevol dagboek, met voor elke dag een eenvoudige en aansprekende gedachte en...
Continue reading »

Nationale Vertaalwedstrijd Hebreeuws 2018 met gouden randje

Tot mijn grote verrassing en vreugde ben ik winnaar geworden van de editie 2018 van de Nationale Vertaalwedstrijd Hebreeuws en ontving ik de felicitaties van de Israëlische ambassadeur. Bij deze wedstrijd, o.a. georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam, het Palache Instituut, Crescas en de Open University of Israël,...
Continue reading »