Home » Uncategorized » Waarom is Israël belangrijk voor mijn werk als predikant?

Waarom is Israël belangrijk voor mijn werk als predikant?

De redactie van Israël Aktueel legde mij bovenstaande vraag voor.

Vanuit mijn eigen visie en gevoel heb ik getracht dit zo kort en bondig mogelijk weer te geven.
Op de volgende pagina (”continue reading”) vindt u het artikel.