Home » Uncategorized » Wat heeft Kerst met Bluetooth te maken?

Wat heeft Kerst met Bluetooth te maken?

bluetoothlogoIn de Kerstnachtdienst kwam o.a. Bluetooth ter sprake.
Dit systeem brengt verbinding aan tussen onze apparaten.
Telefoons, koelkasten, garagedeuren, etc., je kunt van alles samen laten werken.
Als je maar verbinding maakt.

Het systeem Bluetooth is genoemd naar de Deense koning Harald Blauwtand (Bluetooth), die leefde in de 10e eeuw.
Hij bracht verbinding tot stand tussen allerlei gebiedsdelen, die vroeger als los zand aan elkaar hingen.
Hij maakte er één machtig, goed samenwerkend koninkrijk van.
Zie de rode en paarse gebiedsdelen, die met elkaar verbonden werden:

blauwtands-koninkrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarom is het Bluetoothlogo een verwijzing naar deze Deense vorst geworden. Hieronder ziet u hoe zijn initialen (weergegeven in runenschrift) op elkaar zijn gelegd en het bekende logo vormen.

bluetoothletters

 

 

 

 

 

 

Blauwtand kerstende bovendien zijn rijk.
De vikingen werden christen.
Zo werden de mensen verbonden met Christus.

Bij Hem stonden we uiteindelijk stil in de dienst.
Bij zijn geboorte.

Hij was gekomen om ons mensen weer in verbinding te brengen met de God van Israël.
Zoals de hierboven beschreven gebieden met Denemarken verbonden werden,
zo is onze wereld verbonden met Israël en Israëls God.

Jezus heeft alles weggenomen wat die verbinding in de weg staat.
Want er stond veel in de weg.
Door onze zonden was de verbinding met God verstoord geraakt.
Maar Jezus stierf om onze zonden, en herstelde de verbinding met de Vader in de hemel.

Ook Christus, de Verbinder bij uitstek, heeft een ”logo” gekregen.
Het Christusmonogram (de eerste twee Griekse letters van de naam ”Christus”):

christusmonogram

 

 

 

 

 

De logo’s hebben zelfs wel iets van elkaar weg:

bluetoothlogochristusmonogram

 

 

Een bluetooth-apparaat kan verbinding zoeken.
Je kiest dan om wel of niet te verbinden.
Maar ook Christus legt verbinding.
Door zijn geboorte is God zelf in onze wereld gekomen.

En net als bij een apparaat is het de grote vraag:
zetten we onszelf op ”aan”?
Op ”ontvangen”?

Ik nodig u uit om Zijn verbinding ook in uw leven toe te laten.
We hoeven er niets voor te doen,
dan Zijn licht en liefde op ons te laten schijnen.

Gezegende Kerstdagen!