Home » Uncategorized » Stille Week

Stille Week

stilAan de vooravond van de Stille Week moet ik weer denken aan Willem Barnard, die zulke rake dingen over deze week opmerkte.
Want waarom heet deze week zo?
Wat is er nu eigenlijk stil aan?

”De mallemolen maalt gewoon door.
(…)
En als wij de Schriften lezen die van oudsher dezer dagen aan ons worden voorgelegd, als wij het verhaal van Jezus’ kruisgang lezen, blijkt ook daar het tumult te overwegen. Nergens in het evangelie gaat het zo rumoerig toe als juist die laatste dagen.
(…)
De enige die ‘stil’ is in dat evangelieverhaal is Jezus zelf. Hij zwijgt en geeft geen antwoord.
(…)
Als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open.
(…)
Het stille schaap, de goede herder, ze hebben samen de naam van deze week (stille of goede week, red.) bepaald.

Willem Barnard in: ‘Stille omgang – notities in het dagelijks verkeer met de Schriften’, p.233.

In dit boek neem Barnard ons mee in zijn ‘stille omgang’ met de Schriften. Persoonlijk Bijbellezen: een waardevol ingrediënt voor een ieder om temidden van de dagelijkse hectiek iedere dag en iedere week een beetje stil of goed te laten zijn, levend bij de stille kracht van het Woord!