Home » Uncategorized » Vandaag is het Grote Verzoendag

Vandaag is het Grote Verzoendag

Nog maar net komend uit de Israëlzondag, is er vanavond en de komende dag in Israël en bij het Jodendom sprake van een heel bijzondere en intens beleefde dag: de Grote Verzoendag (Jom Kippoer).

Israëlconsulent Albert Groothedde van het Centrum voor Israël Studies te Ede vertelt er hier, kort en boeiend, meer over. Ook kunt u lezen over andere Joodse feesten.

Wat mijzelf raakt, is dat er vandaag zo iets tastbaars gebeurt. Grote Verzoendag wordt immers gehouden in gehoorzaamheid aan Leviticus 23:26-32.
Daar wordt van Godswege exact déze datum, vandaag, aangewezen. Dit is de dag waarop God, ieder jaar opnieuw, Israëls schulden wil vergeven.
En dat daar zo massaal gehoor aan wordt gegeven door een complete samenleving, is indrukwekkend te noemen.
Vandaag gebéurt er iets, intens en kostbaar, tussen God en Zijn volk.

(De foto die ik hierbij maakte betreft mijn jad op een vel wit papier. Verwijzend naar Hem die de mens reinigt van zonde en schuld.)