Home » Uncategorized » Toerusting 1 Samuel 24 voor Israëlzondag 6 oktober

Toerusting 1 Samuel 24 voor Israëlzondag 6 oktober

Ten behoeve van de Israëlzondag mocht ik deze weken de toerusting verzorgen voor zowel de Classicale Commissie Kerk & Israël Overijssel-Flevoland als de Werkgemeenschap voor predikanten en kerkelijk werkers in en rond Zwolle.
De tekst waarom het gaat is 1 Samuel 24, het spannende verhaal van David die in de spelonk bij Ein Gedi een slip afsnijdt van Sauls koninklijk gewaad.
Aan de hand van diverse Joodse bronnen en de woordbetekenis probeerden we tot een verdiept verstaan van dit op zichzelf bekende verhaal te komen.
Onze classispredikant, ds. Klaas van der Kamp, gaf op zijn homepage een boeiende impressie van een der bijeenkomsten.
Op de website van de Joods-Christelijke dialoog vindt u de volledige door mij verzorgde exegese bij 1 Samuel 24.