Home » 2017

Wat heeft Kerst met Bluetooth te maken?

In de Kerstnachtdienst kwam o.a. Bluetooth ter sprake. Dit systeem brengt verbinding aan tussen onze apparaten. Telefoons, koelkasten, garagedeuren, etc., je kunt van alles samen laten werken. Als je maar verbinding maakt. Het systeem Bluetooth is genoemd naar de Deense koning Harald Blauwtand (Bluetooth), die leefde in de...
Continue reading »

Bijdrage aan meningsvorming rond Jeruzalem

De afgelopen weken was er veel te doen rondom Jeruzalem. Er werd een VN-resolutie aangenomen door 151 landen (waaronder ook Nederland), waarin de wezenlijke historische, godsdienstige en nationale band tussen Israël en Jeruzalem met zijn heilige plaatsen (inclusief de Tempelberg) niet werd benoemd, maar waarin dit wel naar...
Continue reading »

Vergeving

  Wist u dat het woordje ‘vergeven’ alles te maken heeft met ‘weggeven’? In bijgaande column van mijn hand (verschenen in de Oprechte Dalfser Courant) leest u er meer over. Zie de volgende bladzijde. Door hier te klikken leest u de column. (Daarvoor dient u wel naar de...
Continue reading »

De kerk herschapen

Zowel op weg naar de Israëlzondag als naar de Reformatieherdenking, heb ik onlangs een overdenking geschreven in ons Nieuwleusens kerkblad. Deze meditatie gaat over de bittere noodzaak van een voortdurende hervorming (of beter: herschepping) van de kerk: dat deze oog krijgt (of houdt) voor zijn wortel: Israël. Aan...
Continue reading »

Hendrik vertelt van Toendertied

Deze week verscheen een uniek boekwerk, verzorgd en uitgegeven door de Historische Vereniging Nijluus’n van Vrogger. In dit boek vertelt de 97-jarige Hendrik Schoemaker zijn levensverhaal. Daarnaast toont het ook de prachtige stukken, die door deze markante houtbewerker gemaakt zijn. Ook onze kerkelijke gemeente heeft veel aan Hendrik...
Continue reading »

TV-uitzending over de Reformatie in Salland

Bij de regionale zender Vechtdal Leeft neem ik in een tweetal afleveringen de kijker mee naar de Moderne Devotie en Reformatie in onze Overijsselse streken rond Nieuwleusen, Dalfsen, Zwolle en Windesheim: Aflevering 1 – de Moderne Devotie Aflevering 2 – de Reformatie
Continue reading »

Schoon schip

Morgen is het Jom Kippoer, oftewel Grote Verzoendag in Israël en het Jodendom. Een dag van vergeving, waarbij het hele openbare leven stil ligt. Omdat ik aan de beurt was voor de predikantencolumn in de Meppeler Courant, leek mij dit wel een waardevolle aanleiding om over te schrijven....
Continue reading »