Home » Uncategorized » Schriftlezingen bezien vanuit Joods-Christelijk perspectief

Schriftlezingen bezien vanuit Joods-Christelijk perspectief

wailing-wall-776366_960_720Een groep van ca. vijftig rabbijnen, predikanten, priesters, professoren en anderen heeft de handen ineen geslagen en een website opgericht, waarop wekelijks de aan de orde zijnde lezingen vanuit Tenach (Oude Testament) en Nieuwe Testament besproken worden. De site voert de naam www.joods-christelijke-dialoog.nl, en is inmiddels in de lucht. Inmiddels is er volop boeiende stof te vinden, bedoeld voor de diensten vanaf half mei en verder.