Home » Uncategorized » De zondag in perspectief

De zondag in perspectief

brandende-kaars_2616362De zondag – vanaf mijn jongste herinneringen was dat altijd een heerlijke rustdag, met ruimte voor kerkgang en de tijd voor elkaar in het gezin. Gelukkig is dat nog steeds zo, en wonen wij in een dorp waar op zondag de kerken open en de winkels dicht zijn. Elders in den lande heeft de zondag echter al veel van zijn rust moeten inleveren. Tegelijk is deze dag nooit van meet af aan ‘heilig’ geweest. Die eer valt de sabbat te beurt. In een lezenswaardig stuk neemt dr. Henk Vreekamp ons mee in een rondgang, waar hij de historische en bijbelse perspectieven van de sabbat en de zondag schetst. U kunt het hier lezen.