Home » Uncategorized » Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

woordwegOnlangs werd het Synoderapport Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg, gepubliceerd. Dit rapport, dat u hier kunt lezen, wil de kerk terugbrengen tot z’n kern, om van daaruit nieuwe en begaanbare wegen te zoeken, die passen bij tijd en omstandigheden.

Ik vind het een moedig en integer rapport. Tegelijk heb ik er ook een wezenlijke vraag bij. Die vraag heb ik verwoord in een opiniestuk, dat verschenen is in het Reformatorisch Dagblad van 19 oktober 2015.

Daarnaast verwijs ik graag naar een boekje dat ik enkele jaren geleden schreef, en dat naar mijn mening veel raakvlakken heeft met de vraag: ”wat is nu de kern van het kerk zijn?
Het heet: Gewoon anders – kerk zijn volgens Leviticus 19. gewoonandersDit boekje – inmiddels door velen aanbevolen – biedt een inhoudelijk basisprogramma voor de steeds kleiner wordende kerk, aan de hand van Leviticus 19:1-18. In deze kerntekst klinkt immers door wat ‘heilig’ (ofwel: ‘anders’) leven inhoudt.
In korte hoofdstukjes worden de teksten op toegankelijke wijze verkend (mede vanuit de Joodse Bijbeluitleg), waarna de gespreksvragen gebruikt kunnen worden voor gebruik in groepen of kringen.
Zelf ben ik overtuigd van het grote belang van Leviticus 19 voor de kerk. Fragmenten hieruit klinken immers ook in het Nieuwe Testament veelvuldig door (met name in de brieven) als een weg om te gaan. Ook daarvan geeft dit boekje rekenschap.
Van harte hoop ik dat het boekje ook bruikbaar mag zijn in de huidige en komende gesprekken over hoe het verder moet met de kerk.