Home » Archive by category "Uncategorized" (Page 14)

Referendum: bezint eer ge begint

Het is nog maar enkele dagen geleden dat de Britse bevolking zich per referendum heeft uitgesproken voor een terugtrekking uit de Europese Unie. Bij dit referendum waren er twee opties om uit te kiezen: blijven of uittreden. Inmiddels blijkt dat er onder de Britse bevolking grote onduidelijkheid (en deels...
Continue reading »

Lezen in verbondenheid met Israël

   ”Lezen in verbondenheid met Israël”: onder deze mooie titel staat een typering van mijn publicaties in het vandaag verschenen blad ‘Verbonden’ (een uitgave van het Deputaatschap voor Kerk en Israël van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland). De recensie van de hand van Kees van den Boogert is...
Continue reading »

Uitgeteld na 40 dagen? (2)

In het landelijke Protestantse kerkblad ‘Woord & Dienst’ pleit ik er in een reeks van twee artikelen genaamd ‘Uitgeteld na 40 dagen?‘ voor om, wanneer de veertigdagentijd ten einde is, niet op te houden met tellen, maar na Pasen daarmee dóór te gaan: nog vijftig dagen erbij. Waarom...
Continue reading »

Schriftlezingen bezien vanuit Joods-Christelijk perspectief

Een groep van ca. vijftig rabbijnen, predikanten, priesters, professoren en anderen heeft de handen ineen geslagen en een website opgericht, waarop wekelijks de aan de orde zijnde lezingen vanuit Tenach (Oude Testament) en Nieuwe Testament besproken worden. De site voert de naam www.joods-christelijke-dialoog.nl, en is inmiddels in de...
Continue reading »

Liturgie als levensritme

Voor het kerkblad ”Het Klankbord” van onze gemeente te Nieuwleusen schreef ik een meditatie bij het kerkelijk jaar ofwel het liturgisch jaar. De opbouw hiervan blijkt verrassend aan te sluiten bij de orde van de dag, zoals beschreven in Genesis 1:5. U kunt de meditatie lezen door hier...
Continue reading »

Prachtige film over de bijen-abdij van Buckfast

In het zuidwesten van Engeland (Devon) staat een prachtig klooster: Buckfast Abbey. Dit klooster is vooral bekend geworden vanwege de ”superbij” (de Buckfast), die daar door broeder Adam is ”gemaakt” (bewust zegt hij niet: ”geschapen”). Juist toen er massale bijensterfte in Engeland heerste (mede rampzalig voor de tuin-...
Continue reading »

Iedereen missionair?

Onder deze titel schreef Nynke Dijkstra-Algra (staffunctionaris missionair werk binnen de Protestantse Kerk) een aansprekende column. Is missionair gemeente-zijn alleen iets voor diegenen die ‘goed kunnen praten’, of is het een taak voor iedereen? En hoe geef je er dan vorm en inhoud aan? U kunt de column...
Continue reading »

Bach en Cruijff: frappante overeenkomsten

Deze week was een bijzondere. Op 21 maart herdachten we de geboortedag van Johann Sebastian Bach. Op 24 maart vernamen we van de sterfdag van Johan Cruijff Twee mannen, die op de foto op gelijke wijze de wereld inkijken. Twee mannen die – elk op eigen wijze –...
Continue reading »

Twee reakties n.a.v. ‘God in Nederland’

Het rapport ‘God in Nederland – 1966-2015’ is inmiddels veelbesproken. In de veelheid van geluiden vielen mij twee stemmen op, die het zeker waard zijn gehoord te worden. Allereerst die van dr. Arjan Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. Vervolgens een raak artikel uit de Volkskrant...
Continue reading »

Paasmeditatie: De Tabernakel als Paastent

Op weg naar Pasen is er in onze Hervormde gemeente te Nieuwleusen gelezen en gepreekt uit de Hebreeënbrief. Gaandeweg begonnen mij verbanden op te vallen tussen de tabernakel en het feest van Pesach/Pasen. De huidige synagoges en kerken weerspiegelen in hun interieur en kernactiviteit de kern hiervan nog...
Continue reading »