Prachtig fotoboek over Genesis

Zelf geboeid door het eerste Bijbelboek Genesis (zie mijn dagboek hierover), wijs ik de lezer graag op het prachtige fotoboek ‘Genesis – de schepping van hemel en aarde in woord en beeld‘ van natuurfotograaf Frits Felix. De titel laat duidelijk zien wat de lezer (of beter: kijker) mag...
Continue reading »

Oude Testament geen gezag volgens Duitse professor

Volgens prof.dr. Notger Slenczka uit Berlijn heeft het Oude Testament geen gezag meer voor de kerk (zie dit artikel). Hiermee is een oude periode uit de kerkgeschiedenis, waarin Marcion het Oude Testament goeddeels wilde schrappen, weer aktueel. Uit de uitspraken van de professor blijken volgens mij twee dingen:...
Continue reading »

Vernieuwing in de PKN

Deze week bleek uit een enquete dat veel leden van de Protestantse Kerk in Nederland vernieuwingsgezind zijn. Nu is ‘vernieuwing’ een bijzonder woord: in de Bijbel heeft het zowel een conservatieve als progressieve lading. Als het bijvoorbeeld gaat over de ‘vernieuwing’ van het verbond met Israel, dan gaat...
Continue reading »

‘Kerk in de Stad’ recenseert boek over Salomo

Het stedelijke Protestantse Utrechtse kerkblad Kerk in de Stad heeft een bespreking gewijd aan mijn vorig jaar als vrucht van het studieverlof verschenen studie: Salomo, koning in het licht van de Tora. Door hier te klikken kunt u de recensie lezen. Informatie over het boek zelf vindt u...
Continue reading »

Online studiemateriaal verbindt je met Jeruzalem

Voor de liefhebbers: de Conservative Yeshiva te Jeruzalem heeft sinds kort veel studiemateriaal en cursussen van de afgelopen jaren online gezet. Een plek waar je kunt schatgraven! Ik geef hier een link naar de Bijbelstudies, maar er is nog veel meer. En mij is de Summerclass in Jeruzalem...
Continue reading »