Home » Uncategorized » Laatste eer voor Shimon Peres

Laatste eer voor Shimon Peres

peresVandaag vond de begrafenis plaats van Shimon Peres, Israëls eerbiedwaardige oud-president, die de zeer hoge leeftijd van 93 heeft bereikt. Wij mogen ons Peres herinneren als een gedreven politicus en groot staatsman, die zich zijn leven lang heeft ingezet voor de belangen en veiligheid van Israël, en daarbij tegelijk gedreven was door een groot verlangen naar vrede met de buurvolkeren en -landen in de regio. Op de website van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) vindt u een levensbeschrijving en andere toepasselijke artikelen en links met betrekking tot Peres, o.a. rond zijn bezoek aan Nederland, nu precies drie jaar geleden.