Home » Uncategorized » Midwinterhoorn – de Sallandse sjofar

Midwinterhoorn – de Sallandse sjofar

DSC_0647Vandaag, nieuwjaarsdag, legde ik tijdens een wandeling deze midwinterhoornblazer vast, temidden van het prachtige landschap van de Lemelerberg (Ov.). Het geluid droeg ver en klonk prachtig helder. Achter de mist viel, dankzij het heuvelachtige landschap, zelfs een echo waar te nemen van de indringende klanken van het oeroude instrument.
De midwinterhoorn: een instrument met een lange geschiedenis. Het had onder andere een signaalfunctie, maar was ook ingebed in het heidendom. Thans is het echter gekerstend. Van Advent t/m Driekoningen wordt er geblazen, om de komst van Christus aan te kondigen (voor verdere informatie kunt u de site van de Blaasgroep Dalfsen bekijken).

Thans wordt de midwinterhoorn dus gebruikt in verband met de komst van Christus. Ofwel: de Joodse Jezus.Hoewel uiteindelijk niet te vergelijken uiteraard, komt het instrument daarmee voor mijn gevoel toch wel wat in de buurt van de sjofar, de ramshoorn, die in het Jodendom een belangrijke rol vervult.
Op de site van het Nederlands-Israelitisch Kerkgenootschap (NIK) leest u er meer over, welke rollen dit instrument allemaal vervulde en vervult.

Eén van de dingen die hier opvallen is, dat de sjofar o.a. gebruikt wordt bij het Joodse Nieuwjaarsfeest (Rosh Hashana) en om het koningschap van Israels God aan te kondigen.

Dit overwegend, zie ik mooie parallellen met de midwinterhoorn. Hoewel uiteraard vanuit een andere tijdsrekening stammend, werd immers ook deze nieuwjaarsdag op de hoorn geblazen. En mochten we daarbij denken aan Israels God en zijn onder ons mensen geboren Zoon, de Joodse messias Jezus van Nazareth, die wij als Koning beschouwen, ook van de tijd.
Zo mogen we het jaar 2016 zien: als ”het jaar onzes Heren” (A.D.; Anno Domini) 2016.

In de Bijbel lezen dat Israel het brandpunt is van Gods heilsgeschiedenis met zijn volk Israel, en met alle volkeren, tot aan de einden der aarde.
Misschien zie ik er allemaal wel te veel in, maar toch vond ik het in dat licht wel mooi dat op deze prachtige nieuwjaarsdag, ver van Jeruzalem verwijderd, maar wel degelijk verbonden, het kleine verre neefje van de sjofar klonk: de midwinterhoorn, ofwel ”de Sallandse sjofar”.

En daarbij dacht ik aan Israels oude Psalm 24: ‘de aarde is des Heren, zijn koninklijk domein’.
Ja, ook dit prachtige stukje Salland!